Подкрепете кауза с нас

Подкрепете кауза с нас
1 юни 2023

Решението да създадем ТРИ ДОГС беше лесно. След него дойде въпросът дали и как то може да се превърне в нещо малко повече от грижа за собствените ни деца. Истината е, че винаги можем да дадем на някой, който има нужда от подкрепа. Всеки месец ТРИ ДОГС дарява част от приходите си за избрана кауза. Вие дарявате заедно с нас.

 

Кого да подкрепим също не е лесно решение, но за начало това е организацията "За нашите деца". Тя защитава правата на децата в България. Мисията й е да предостави професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна детска възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения като:

  • Предотвратяване изоставянето на новородени и ранна интервенция;
  • Реинтеграция на деца от социални домове в родните им семейства;
  • Приемна грижа;
  • Подкрепа при осиновяване на деца или отглеждане от близки и роднини;
  • Осигуряване на близка до семейната грижа за деца от институции, за които грижата в семейството им е невъзможна към даден момент;
  • Мобилизиране ресурсите на обществото за закрила на детето;
  • Развитие на политики за децата;

Ако сте любопитни можете да откриете още информация на сайта на организацията тук.